Što je RSS?
RSS Feed (Real Simple Syndication Feed) predstavlja najpoznatiji i najčešće korišteni format za automatsko primanje dijelova ili cijelih dokumenata sa Weba (tzv. Web feed format ili RSS feed koristeći xml tehnologiju). Na ovaj način korisnici Weba mogu lako na jednom mjestu pratiti novosti sa različitih Web lokacija, a da ne idu na svaki pojedinačni sajt koji ih zanima. Tek kada pročitaju naslov, ili dio teksta koji ih zanima, klikom na link dolaze do sajta da pogledaju cijeli dokument.

Da li je potreban neki program?
Ne, RSS Feed radi u FireFoxu, IE7 i Operi, za korisnike ovih browsera nije potrebnan nikakv posebni program. RSS Feed ne radi u IE6. Korisnici tog browsera mogu ovdje naći: Feedreader - jednostavan program za čitanje RSS kanala. Poslije instalacije i pokretanja programa dovoljno je pritisnuti na "New" i ubaciti: gradkastela.com/feeds/news.php


Kako instalirati za FireFox, Operu i IE7?
Kliknete na ovu sličicu dolje a na stranici koja se pojavi potvrdite ("Subscribe to this feed") da želite primati RSS kanal gradkastela.com.

Kako instalirati za Chrome?
Kliknete na ovaj link dolje a na stranici koja se pojavi potvrdite ("Add to chrome") da želite primati RSS kanale preko browsera Chrome.

Link za instalaciju u browser Chrome.

Vijesti: